عزت نفس کودک و نوجوان – قسمت سوم

 

عزت نفس کودک و نوجوان – قسمت سوم

 

طبیعت هم مثل ما می تواند قدرت تخیل داشته باشد. مثلا خود را هر بار هنگام حرکت ابرها بازسازی کند. روزی که آسمان کاملا ابری است به هرکس پتویی بدهید تا بیرئن از خانه دراز بکشد و به آسمان نگاه کند. با نگاه کردن به شکل های گوناگون ابرها شروع کنید. با یکدیگر در مورد شکل ای متفاوتی که میبینید صحبت کنید سعی کنید از قدرت تخیل تان استفاده کنید و داستانی در مورد شکل هایی که میبینید بگویید. ممکن است یک شاه ابری ، یک نهنگ سفید سحرآمیز عالی ، یا حتی یک کیک خامه ای که می تواند معجزه کند و شفا دهد را ببینید. به داستان ها و تخیلات یکدیگر گوش دهید و اگر کسی در داستانی گیر کرد و مردد شده به او کمک کنید تا داستان تخیلی خود را کامل کند. استفاده ز قدرت تخیل تان مانند سیر و سیاحت در ذهنتان است. متفکران آزاد با تخیلات بزرگ افرادی هستند که به ابداع کامپیوترها ، کشف داروهای جدید، نوشتن رمان ها و….ادامه  می دهند. روانشناسان و متخصصین کودک و نوجوان مرکز مشاوره مهر ایران به تمامی پدر مادر ها توصیه می کنند تا فرزندان خود را به تخیل و تجسم تشویق کنید.