کارگاه های صنعتی-سازمانی

کارگاه های آموزشی سازمان ها

کلینیک مشاوره و خدمات روانشناختی مهر ایران با برخورداری از اساتید و روانشناسان مجرب و متخصص آمادگی برگزاری کارگاه ها،همایش ها و سمینارهای تخصصی را دارد.

 

  • دوره آموزشی آداب و معاشرت شغلی
  • اصول برقراری تعادل کار – زندگی
  • استقرار فرایند مدیریت عملکرد
  • آشنایی با مدیریت استرس شغلی با مدیران
  • ……