خدمات تخصصی روانپزشکی

 

یکی از مهم ترین خدمات در مرکز مشاوره مهر ایران بعد از تشخیص و ارزیابی روانشناختی در صورت نیاز فرد به دارو درمانی توسط  روانپزشک ما در مرکز مهر ایران می باشد. دارودرمانی در کنار روان درمانی و درمان های دیگر انجام می شود .در ضمن در صورت ارزیابی و تشخیص به موقع در افراد از پیشرفت اختلال جلوگیری میکند.

تخصص روانپزشکان تشخیص، ارزیابی، درمان و پیشگیری از اختلالات رفتاری، عاطفی و ذهنی است.
به عبارت دیگر روانپزشک ، به پزشکی گفته می شود که مسئول تشخیص و درمان بیماری روانی هستند.
روانپزشکان در زمینه ارزیابی و درمان بیماری های روانی آموزش های تخصصی دیده اند.

روانپزشکان تنها کسانی هستند که مجوز تجویز دارو برای درمان بیماری های روانی را دارند. برخی از روانپزشکان دز زمینه خاصی متخصص می باشند ،مانند روانپزشک کودک و نوجوان.

 

وظایف و مسئولیت های روانپزشکی

 

  • ارزیابی ومصاحبه بالینی  وضعیت ذهنی و فیزیکی مراجعین برای تشخیص اختلالات رفتاری، عاطفی و ذهنی
  • ارزیابی و برسی  سوابق پزشکی و روانپزشکی و تاریخچه بیماران برای تشخیص بهتر و تجویز بهترین درمان
  • انجام آزمون های روانی مختلف برای تشخیص و یافتن بهترین درمان
  • تجویز دارو و برگزاری
  • جلسات درمانی لازم تا بهبودی کامل مراجعین
  • همکاری با سایر متخصصان از جمله پزشکان، روانشناسان و… برای درمان همه جانبه مراجعین تا رسیدن به بهبودی کامل آن ها