کارگاه های عمومی

کارگاه های آموزشی ویژه عموم

کلینیک مشاوره و خدمات روانشناختی مهر ایران با برخورداری از بهترین و با تجربه ترین اساتید کارگاه های ویژه،متنوع،کاربردی و شاد برای خانواده ها ،زوجین،سالمندان و…… برگزار می کند.

  • کارگاه آموزش غلبه بر اضطراب
  • کارگاه آموزش غلبه بر افسردگی
  • کارگاه آموزش غلبه بر استرس
  • روش های فرزندپروری برای والدین
  • شیوه برخورد با کودکان بیش فعال
  • کارگاه آموزش آرام سازی و ریلکسیشن
  • دوره عمومی آمادگی برای ازدواج
  • گروه درمانی
  • …………….