عزت نفس کودک و نوجوان – قسمت دوم

 

عزت نفس کودک و نوجوان – قسمت دوم

 

برخی از بزرگترین متفکران و مبتکران تاریخ برای تجسم خلاقیت های شان مشهور شدند.

کودکان  خود را به خواندن زندگی نامه افراد مشهوری مثل :لئوناردو داوینچی، ایساک نیوتن، ولف کانگ،موزارت و آلبرت انیشتین ترغیب کنید.

در مورد ارزش تخیل و مشکل گشایی به عنوان یکی از مهم ترین ابزار در مسیر خلاقیت گفتگو کنید.

این مهارت را در کودک تان تقویت کنید.

وقتی نظراتی را ارائه می دهند که از نظر شما ممکن بچه گانه یا غیر ممکن به نظر برسد به جای اینکه به آنها بگویید نظراتشان عملی نیست سعی کنید با آنها و رشته افکارشان همراهی کنید.

افزودن نظرات شان به عقایدتان را گسترش دهید تا آنچه را که مهم فرض می کنند آشکار شود.

در این مسیر پرورش و تمرین تفکر است که ارزش دارد و مهم است.