عزت نفس کودک و نوجوان – قسمت اول

 

عزت نفس کودک و نوجوان – قسمت اول

 

 

یک شب که در کنار خانواده به تماشای تلویزیون نشسته اید توجه کنید که وقتی کسی برنامه ای را دوست ندارد کانال را عوض می کند.

به کودکانتان بیاموزید زمانی که در حال تجربه یا تفکر در مورد موضوعی هستند که باعث ناراحتی، نگرانی و استرس یا ترس آنها می شود چگونه کانال ها را در ذهنشان عوض کنند.

در اینجا نشان می دهیم که چقدر ایکار عملی و موثر است:

هر وقت اتفاق یا فکر نا خوشایندی رخ می دهد به فرزندتان بگویید چشمانش را ببندد و در ذهنش به موضوعی فکر کند که به او آرامش می دهد یا باعث  می شود احساس بهتری داشته باشد مثل بازی با یک دوست، نشستن در جنگل، یا  خواندن یک کتاب خوب یا….

حتی ممکن بخواهد تا کانال های بیشتری را گسترش  دهد تا هرگاه نیازی به آنها دارد بتواند برگردد مانند کانال روحیه خوب، کانال شهامت، کانال صبر و…