باج گیری عاطفی – قسمت پنجم

 

خود تنبیه کنندگان قسمت پنجم

 

خودتنبیه کنندگان اغلب افرادی هستند نیازمند و به شکل افراطی وابسته.

آنها معمولا فضایی پر تشنج و فاجعه آمیز در اطراف خود ایجاد می کنند و در بیشتر مواقع طرف مقابل خود را مسئول این وضعیت می دانند.

خود تنبیه کنندگان خود و اطرافیانشان را در شرایط سخت و تنگ نا قرار می دهند.

اغلب قادر به ذیرفتن مسئولیت کار خود نیستند و دیگران را مقصر می دانند.

این افراد اگر قصد باج گیری از شما را داشته باشند،هر نوع مسئله ای چه واقعی و یا خیالی را به شما نسبت می دهند.و به این ترتیب اعمال خود را توجیه می کنند.

تنبیه کنندگان با مهارتی باور نکردنی شما را مسئول گرفتاری هایشان می کندد جوری که شما هم دچار شک می شوید.

همیشه از طرف مقابل توقع کمک دارند، در زمان ناراحتی آنها را تسکین دهند و دریابند که دلیل ناراحتی شان چیست تا آن را برطرف سازند.

تهدید نهایی این افراد می تواند باعث وحشت اطرافیان گردد ، حالتی مبالغه آمیز دارد مثلا خودشان را خواهند کشت این تهدید ا بسیار جدی می گویند و چون از تهدید های خود نتیجه رضایت بخش می گیرند دائم تکرار می کنند.

بزرگترین وحشت طرف مقابلشان این است که روزی به خانه بیایند و جلوی خانه آمبولانس ببینند.

زندگی در کنار چنین افرادی  نجات آنها را تضمین نمی کند این تصمیم اوست نه شما فقط خود اوست که می تواند خودش را نجات دهد.

می توانید این افراد را به مراکز مشاوره و روانشناس معرفی کنید، زیرا سکوت و در کنار آنها ماندن به این معنی است که تنها وظیفه شماست او را نجات دهید.

مطمئن باشید این را تهدیدی برای شما قرار می دهد برای سلطه بر زندگی شما از آن استفاده می کند و در آخر دست به باج گیری عاطفی خواهد زد.