آفت زندگی زناشویی از نظر مردان چیست؟

 

تلویزیون

قاتل عشق و روابط خوب می تواند قطعا تلویزیون باشد بخصوص زمانی که مرد به خانه می آید و شما توجهی به او ندارید و محو تلویزیون هستید.

دیدن فیلم بخصوص در زمان هایی که شوهرتان به شما احتیاج دارد  باعث به هم ریختن اعصاب او می شود ،این نیاز هر چه باشد شاید در حد یک صحبت کردن ساده باشد و یا هر چیز دیگری….

توجه نکردن به نیاز ها و محو فیلم و تلویزیون بودن بسیار کار بدی است و برای مرد این معنی را دارد که فیلم از من مهم تر است،فیلمی که با صحنه های ساختگی و خارج از واقعیت داستانی خیالی که شما زندگی واقعی خود را به مرور فدای آن می کنید.

روانشناسان و متخصصین مرکز مشاوره مهر ایران خوردن شام را در مقابل تلویزیون برای خانواده ها به خصوص زوج ها ممنوع می دانند عقیده دارند فیلم پیوند میان شما و همسرتان را قطع می کند و نمی گذارد حواستان به او باشدبه قدری ذهن شما درگیر اتفاقات فیلم می شود که کلا زندگی خود و تعامل با همسرتان را فراموش می کنید.

تنها راه چاره از این نابود کننده عشق و رابطه این است که تماشای آن را به زمان تنهایی و عدم حضور همسرتان قرار دهید.

خانه نشینی

سعی نکنید با رفتارهای انزواطلبانه خود را خانه نشین کنید و اقوام خود را ترک کنید و هیچ رابطه و معاشرتی با آنها نداشته باشید زیرا ناگهان ممکن متوجه شوید تنها مانده اید و در زندانی که خودتان درست کرده اید حبس شده اید زیرا همسرتان به رفتار شما توجه می کند و عادت می کند که مثل شما رفتار کند.

زندگی مهم تر از شغل

در هر شغلی که مشغول هستید و هر شرایطی که دارید از هر فرصتی که می توانید برای در کنار همسرتان بودن استفاده کنید.فقط کافی که کار و شغل تمام زندگی شما را به خود مشغول کند تا به سرعت زندگی شما را بی روح کند.سعی کنید به حد کافی زود  به خانه برگردید تا قبل از شام کمی وقت برای خود و یا در کنار همسرتان بودن بگذارید.

وقتی وارد خانه می شوید همانطور که کفش های خود را جلوی در در میاورید افکار و کار خود را آنجا بگذارید تا از کنار همسر بودن لذت ببرید.

بی توجهی

یکی دیگه از دشمن های بزرگ بین زن و شوهر بی توجهی نسبت به هم می تونه باشه. توجه به این معنی نیست که هرروز با گل و هدیه به خانه بروید بلکه منظور قلبا کنار هم بودن با هم صحبت کردن به هم نگاه کردن دست یکدیگر را گرفتن منظور اصلی است. در قبال کوچکترین تغییر عکس العمل نشان دهید.

حسادت

داشتن حسادت در زنان مثل سوهان برای روح مردان است. مرد احساس ذلیل بودن می کند که چنین همسر کوته بین و کم جنبه ای دارد.هیچ وقت  در مورد هیچ موضوعی همسرتان را سین جیم نکنید این رفتارها و شک و بدگمانی ها او را به ستوه  می آورد و در خوش بینانه ترین حالت به فردی دیگر مراجعه می کند و به دست خود و با رفتارهای ناپخته غشق و زندگی خود را تباه می کنید.

به خانواده یکدیگر توجه کنید

یکی از سیاست ها و راه های نفوذ در همسر محبوب شدن نزد او این است که با شیوه و تفکر خلاقی در دل خانواده او نفوذ کنیم این رفتار به میزان قابل ملاحظه ای ارزش و نزلت شما را در رابطه بالا می برد.

حساسیت درست کردن بین خودتان و خانواده همسرتان ریشه زندگی شما را سست می کند و همسرتان را در منگنه ای قرار می دهد .

مرکز مشاوره و روانشناسی مهر ایران از متخصصین و مشاورین خبره ای در این حوزه برخوردار است که با مراجعه و یاری آنها و رعایت اصول رفتاری از زندگی و رابطه عاشقانه خود محافظت می کنید.