خلاق باشیم حتی در مطالعه

خلاق باشیم حتی در مطالعه

 

 

یکی از ره های ساده برای دستیابی به ایده های بهتر آگاهی از این مطلب است که مغز شما در هنگام بیداری بهترین کارکرد را ندارد.طبیعی که مغز در ساعاتی خوب عملمی کند و در ساعاتی بدتر عمل می کند.

معمولا بعد از خوردن یک غذای سنگین قادر مغر ما قدرت تفکر خوب را ندارد.مغز انرژی خود را از خون می گیرد و زمانی که معده بعد از خوردن قضای سنگین فشار به گردش خون وارد می کند باعث می شود کارایی مغز کاهش یابد.

خستگی زیاد هم با عث کاهش کارایی مغز می شود به همین دلیل کارهای آخر شب هم کیفیت خوبی به ما نمی دهند.

نکته بسیار جالب این است که شما دارای دو مغز هستید(البته با کمی اغراق) مغز مثل گردویی است در ظاهر که به دو نیمه تقسیم شده نیم کره راست ،مسئول نیم کره چپبدن و نیم کره چپ،نیم کره راست بدن را کنترل می کند.

گفته می شود که نیم کره سمت چپ مسئول کارهای منطقی،کنترل فهرست ها و کلمه ها و اعداد و نیم کره راست برای شناسایی تصاویر،تشخیص اشیا در فضا،هنر و …..می پردازد،مثل یک انسان کل گرا عمل می کند.

قبل از پیدا کردن فنون خوب برای مطالعه  باید سعی کنیم بر یک مانع غلبه کنیم و سعی در از بین بردنش داشته باشیم.

مانعی که بر سر خلاقیت در مطالعه می توانیم پیدا کنیم مردم هستند که در متوقف کردن خلاقیت و مطالعه استاد هستند.

اصولا فردی که اغلب مانع تفکر و خلاقیت شما می شود به احتمال خیلی زیاد از افراد بسیار نزدیک به شماست.در اصل ماجرا عامل توقف تفکر خلاق خودتان هستید.

بسیاری از ما در این کار استادیم ،علت هم اینه که فکر می کنیم فوق العاده خلاق نیستیم و برای ارائه ایده های جدید و خوب توانایی نداریم.در اینجا بدترین منتقد خودتان می شوید و خودتان را از حرکت بازمی دارید.مورد انتقاد قرار گرفتن بسیار وحشتناک حتی اگر خودتان منتقد باشید.

یکی دیگه از چیزهایی که باعث مسدود شدن ایده های شما می شود ترس یا خجالت از بیان آنها می باشد.

مغز همه ی ما کاملا هوشمند است اما از عهده ی انجام چند کار همزمان به خوبی بر نمی آید.حافظه کوتاه مدت فقط توانایی یادآوری هفت آیتم را دارد.اگر شما به جای یادداشت کردن ایده های خود سعی کنید آنها را در ذهنتان بسپاریدبه زودی آنهارا فراموش خواهید کرد .

هیچ قانونی برای فنون خلاقیت تا به حال وجود نداشته و به خود فرد بستگی دارد.براساس همین موضوع وقتی ایده ای به ذهنتان می رسد و احساس می کنید با قوانین هماهنگ و سازگار نیست نگران نشوید و محکم به ایده خود بچسبید و اجازه گسترش به آن بدهید.البته عملی کردن ایده هایی که قوانین را می شکنندبسیار آسان تر از عملی کردن ایده ای پیش پا افتاده است که همه ی قوانین را رعایت می کند تا جذاب جلوه نماید.

اینکه بخواهیم فردی خلاق باشیم کار سختی است.خلاقیت به معنی ایجاد پیوندهای جدید می باشد،و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد  هرچه پیوند های جدید بیشتری ایجاد کنید به آسان تر شدن کارتان کمک خواهد کرد.

ممکن شما فکر کنید ارائه دادن مطلب خلاق خود کار بسیار آسانی است ولی اشتباه می کنید! شما باید به دنبال این باشید مطلب خاص باشه و ناخوشایند برای مخاطب نباشه،سعی کنید برای جذاب کردن مطلب از تصاویر استفاده کنیدو…..