مهارت های برخورد با احساس آزردگی

 

به گفته فاطمه فریدونی رواندرمانگر مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی مهر ایران بسیاری از مواقع با رفتاری از افراد مواجه می شویم که ممکن بوده ما را برنجاند و یا در برخورد با ناملایمات زندگی مشکلاتی برایمان پیش می آید.بعضی از افراد ناراحتیشان را انکار می کنند و بعضی دیگر به مرحله ی پذیرفتن می رسند.وقتی آزردگی های جدی روبه رویمان قرار می گیرند،آن قدر می رنجیم که ناراحتی های کوچک تر مورد بی توجهی قرار می گیرند .

خیلی از مواقع رسیدگی به تمام مسائل و احساسات سخت می شود.در نتیجه این احساسات روی هم جمع می شوند و به شما فشار می آورند.برای زندگی کردن در دنیایی که از هر جهت بر شما می تازد و شما را زیر فشار می گذارد باید بیش از پیش به لحاظ احساسی و عاطفی و هیجانی آزاد و رها باشید و راهی برای رسیدن به این مسئله ی مهم این است که بتوانید رنجش ها را وقتی بروز می کنند و احساس می شوند تجربه کنید و آن ها را تمام کنید و شرشان خلاص شوید.

زندگی کردن در زمان حال

هرچیزی که در زندگی رخ می دهد ،مربوط به حالاست.خوشبختی شما همین حالا اتفاق می افتد.چیزی که حقیقی است احساساتی است که زمان حال دارید.هرچیز دیگری پوچ و خیالیست.لحظه ها کوتاهند و سریع می گذرند.حالا این لحظه تمام شد و شما در لحظه ی دیگری هستید! به همین سادگی!!!!

لحظات می آیند و می روند و احساساتی که در آن موقع تجربه می کنیم کهنه می شوند،حالا به جای تجریه کردنشان فقط می توانید آن ها را به یاد آورید.همه ی آرزوها و اشتیاق ها درباره ی لحظات زندگی هستند،در تمام مدت زندگی برای زنده نگه داشتن لحظاتی که تلاش شما را توجیه کند،تلاش می کنید.لحظه ها به سرعت باد می گذرند.

 

روش های زندگی کردن در لحظه

به گفته این روانشناس شما به کمک روش های زیر می توانید با حل و فصل کردن رنجش های خود از جمع شدن آن ها روی هم جلوگیری کنید.به کمک آن ها می توانید به شکلی باز و غیرتدافعی با دفاع های خودتان برخورد کنید.سعی کنید با احاطه براین عبارات از آن ها به طور طبیعی استفاده نمایید.

 

 

۱٫ببخشید نفهمیدم چه گفتید،ممکن است تکرار کنید؟؟

این جمله، جمله ی بسیار قدرتمندی است که باعث می شود شما در موضع کنترل قرار گیرید.این جمله به شما امکان می دهد که درک خودتان از موقعیت راکنترل کنید.ممکن است که مخاطب پی ببرد که جمله اش را درست نگفته و یا نداند که چه گفته است.با این حرف چشم انداز جدیدی برای مخاطبتان باز می کنید و به او فرصت می دهید تا در حرفش بازنگری کند.

اگر او عبارت خودش را تکرار کرد یا احساس کردید که به شما توهین کرده، سکوت کنید.اگر احساس کردید که با لحن آشتی جویانه ای فرصت ابراز خشمتان از دست رفته ،مسائلتان را منعکس کنید.پای عاطفه ی شما در میان است.

 

۲٫متوجه حرفتان نیستم،بیشتر توضیح دهید.

از طرف مقابل بخواهید که بیشتر توضیح دهد.در این جا می گویید که حرف را نشنیده اید.اگر بگوییم(فکر کنم منظور شما این است که….)انتظار داشته باشید که بگویند (بله) .اجازه بدهید مخاطب شما در مقام عذرخواهی خودش حرف بزند.

۳٫راستی این جوریه؟

برخورد درستی است.خیلی ساده بگویید: راستی این جوریه؟با این طرز برخورد به مخاطب فرصت می دهید تا حرفش را اصلاح کند.یا بپرسید: آیا حقیقت داره؟

۴٫چه اتفاقی افتاده؟

بهتر است این سوال را به جای غریبه ها از آشنایانتان بپرسید چون با طرح این سوال در واقع می خواهید که او اکراه خود را برای آشکار صحبت کردن توضیح دهد. گونه ای رفتار کنید که برایتان سوال است.رنجشی نشان ندهید.چون هنوز کامل از موضوع سر در نیاورده اید.توجه کنید که قرار است موضوع را بفهمید و درک کنید.

 

۵٫به نظرم درست نمی آید.

با این جمله نشان می دهید که از اقدام مخاطب رنجیده اید.در ضمن مشخص می شود که نظرتان با نظر او متفاوت است.اگر او حرفی بزند که باعث ناراحتیتان شود و شما به موقع نگویید،او رفتار شما را به نشانه ی موافقت تلقی می کند.در این شرایط ناراحتی انباشته تان به خشم تبدیل می شود.هرچه دیرتر بگویید ناراحتید با احتمال بیشتر وقتی به هر صورتی واکنش نشان دهید،مخاطب خود را می رنجانید.

۶٫مطمئن نیستم

این عبارت ساده به خوبی نشان می دهد که شما از وضعیت موجود ناراضی هستید.اگر متوجه منظورتان نشدند صریح تر حرف بزنید.

 

۷٫احساس خوبی ندارم.

با این حرف صریحا نارضایتی خودتان را نشان می دهید و البته ممکن است احساسات شما برای مخاطب مهم نباشد.از شنیدن آن نرنجید.

 

۸٫تو مرا ناراحت می کنی

صریح ترین شکل ابراز دلخوری این جمله است.اما اغلب اشخاص نمی توانند نظرشان را راحت بگویند چون نمی خواهند به این نتیجه برسند که مخاطبشان عمدا ناراحتشان کرده است.

 

۹٫نمی توانم به راحتی قبول کنم

نشان می دهید که ناراضی هستید.به فرد مقابل می گوییدد که به احساستان توجه کند و شرایط را برای گفتگو مهیا می کنید.

 

۱۰٫می خواهم/ نمی خواهم

به محض آن که از احساستان باخبر شدید آن را بیان کنید.عبارات فوق به شکلی ابراز وجود کردن هستند.اگر آن ها را درست استفاده کنید از ناراحتی های بعدی خودتان جلوگیری کرده اید.

 

وقتی از چیزی ناراحتید و نمی گویید در واقع اوضاع را بدتر کرده اید.ممکن است احساس کنید که مورد توجه قرار نگرفته اید و یا به نظر دیگران خوب نیستید.باید با حقیقت تحت هر شرایطی روبه رو شد و بهتر است که زودتر به حقیقت برسید.

توصیه می شود که:

_ناراحتی هایتان را هرچه زودتر بگویید.

_فرد خاطی را ببخشید و بگویید که رفتارش را فراموش می کنید.

_از ناراحتی خود به عنوان سلاح استفاده نکنید.

_ممکن است فرد مقابل فراموش کرده باشد که شما را رنجانده،شما هم ممکن است بارها افراد را رنجانده باشید و فراموش کرده باشید.این به معنای بدجنسی نیست.

_با درک کردن شرایط ،رنجش را از خودتان دور کنید.