من خودم را باور دارم

  من خودم را باور دارم

در طول روز چند بار این جمله را بر زبان می آورید؟

اگر فردی به توانایی های خود ایمان داشته باشد احتمال موفقیت او در کارها و رسیدن به اهدافش بیشتر است.

خود باوری به دو بخش تقسیم می شود:

۱٫عمل و اعتماد به نفس

۲٫اطمینان و اعتماد به نفس

خود باوری به این معناست که فرد همیشه مصر و ثابت قدم باشد چرا که اگر فردی این گونه نباشد خودباوری اش بی ارزش است و اگربه وعده هایی که به خودش داده است عمل نکند خیلی سریع می پذیرد که به خودش اعتماد نکند.

اعتماد به نفس داشتن یکی از ستون های مهم موفقیت است و آنقدر مهم است که اگر وجود نداشته باشد شما قادر نخواهید بود که قدم از قدم بردارید.

بخش دوم که معمولا از خودباوری مجزا می شود این است که اعتماد به نفس یک زنجیره ی به هم پیوسته است نه اینکه فرد یا خودباوری دارد یا ندارد.کسی نمی خواهد که اعتماد به نفس پایین داشته باشد اما در مورد فردی که اعتماد بیش از حد دارد چه؟

این افراد معمولا طی مدت کوتاه به موفقیت می رسند و به آنچه که میخواهند دست می یابند اما پس از مدت کوتاهی شکست میخورند.

اما با این حال افرادی که اعتمادبه نفس بالا دارند نسبت به افرادی که اعتماد به نفس پایین دارند در برابر مشکلات دیرترتسلیم می شوند.اعتماد به نفس و اعتماد به نفس بیش از حد دو دنیای متفاوتند.

اعتماد به نفس برای موفقیت بسیار مهم است اما اعتماد به نفس بیش از حد میتواند موفقیت را از بین ببرد.

موفقیت شما نتیجه ی طرز تفکر صحیح شماست.برای مثال جمله ی (داریم پیروز میشویم)جمله ی خطرناکی است.

به محض اینکه ذهن انسان به حقیقت اعتراف کند کار وی بهتر پیش خواهد رفت زیرا ذهن ناخودآگاه وی به آن گوش می دهد.

طرز فکر کسی که اعتماد به نفس دارد این گونه است:

ما می دانیم که موفقیت بسیار سخت است اما از همه ی توانمان استفاده میکنیم و معتقدیم که احتمال بالایی وجود