تجاوز جنسی

 

 افراد زیادی در زندگی هستند که ضربه های روانی، حوادث تلخ و بلا های زیادی را متحمل شده و با نیروی اراده خود از پس این وقایع تلخ برآمده اند..

 

مقابله با آسیب جسمی

متحمل شدن یک آسیب شدید، تجربه ای ویرانگر و تکان دهنده است. در اغلب موارد فرد توانایی خود را برای هدایت زندگی عادی از دست می دهد. قربانیان آسیب ها مستعد یاَس و افسردگی هستند. با توجه به این که این گونه افراد برایرهایی ازدرد اغلب از داروهای مسکن اعتیاد آور استفاده می کنند، در معرض خطر سوء استفاده از دارو قرار دارند.

دو نیاز عمده ی قربانیان آسیب جسمی، حمایت اجتماعی و فرصت برای کسب عزت نفس است.

اولین چالش قربانیان سوانح، یافتن پاسخی معنی دار به سوال « چرا من؟ » است. برخی قربانیان پاسخ خود را خواست خدا می دانند. دیگران فکر می کنند که آسیب دیدگی آنها نتیجه ی رفتارهای مخاطره آمیز در عین حال لذت بخش خودشان است. قربانیان دیگر آسیب دیدگی خود را نتیجه طبیعی زندگی در یک دنیای خطرناک و غیر قابل پیش بینی می دانند.

این که فرد چه پاسخی برای سوال «چرا من؟» پیدا می کند، زیاد مهم نیست. این مهم است که معنا داری و رضایت بخش بودن پاسخ برای آنهاست. قربانیانی که نمی توانند دلیل معنی دار و قانع کننده ای برای تصادف خود پیدا کنند، بیشتر رنج می برند.

چالش دوم قربانیان حوادث، حفظ احساس خود کارآمدی و کنترل بر زندگی شان است. اگر قربانیان از مهارت های حل مسئله خوبی برخوردار باشند و بتوانند راه حل های متفاوتی برای تداوم بخشیدن به زندگی خود پیدا کنند، کمتر احساس درماندگی و آشفتگی می کنند.

چالش سوم قربانیان تصادف، یافتن یک سیستم حمایتی خوب است. استفاده از سیستم حمایتی خوب، یکی از موثرترین مهارت های مقابله ای است که در قربانیان احساس مثبت ایجاد می کند.

 

مقابله با تجاوز به عنف

تجاوز جنسی تجربه ی تکان دهنده ای است که اغلب پیامدهای منفی دراز مدتی دارد.

قربانیان تجاوز جنسی اغلب از اضطراب، نارضایتی جنسی، افسردگی و مشکلات خانوادگی رنج می برد.

 

حقیقت هایی درباره ی تجاوز به عنف

تجاوز به عنف به تعرض جنسی به حریم خصوصی یک شخص با استفاده از زور و بدون رضایت او اطلاق می شود.

به عبارت دیگر؛ تجاوز به عنف نوعی تعرض درونی است که به شیوه های مختلف و با استفاده از خشونت و زور انجام می شود و نوعی تعرض عمدی به تمامیت عقلانی، جسمانی، و عاطفی فرد بوده و عملی خصمانه و توهین آمیز محسوب می شود.

برای درک بهتر تجاوز به عنف لازم است حقایق زیر را در نظر بگیریم:

۱)تجاوز به عنف رابطه ی جنسی نیست:

تجاوز با زور، سلطه جویی و خشونت همراه است.

 

۲)تجاوز به عنف یک عمل ناخواسته است:

قربانیان تجاوز به عنف علی رغم میل و خواسته ی خود مورد تجاوز قرار می گیرند.

 

۳)تجاوز به عنف ممکن است برای هرکس پیش بیاید:

گرچه ممکن است ما درباره ی قربانیان تجاوز به شیوه ی منفی قضاوت کنیم و آن را مایه ی ننگ بدانیم، واقعیت آن است که همه ی ما در برابر تجاوز به عنف آسیب پذیر هستیم.

 

۴)متجاوزان به عنف از تمام بخش های جامعه هستند:

گرچه ممکن است ما فکر کنیم که متجاوزان به عنف از طبقات پایین جامعه هستند، ولی واقعیت آن است که هر فردی ممکن است مرتکب تجاوز به عنف شود.

 

۵)بسیاری از تجاوزهای جنسی هرگز گزارش نمی شوند:

آمار تجاوز به عنف بسیار بیش از آن است که ما می دانیم، چون بسیاری از تجاوز های جنسی گزارش نمی شوند.

 

۶)بیشتر کسانی که مرتکب تجاوز جنسی می شوند، مرد هستند:

مردان بین سنین ۱۸ تا ۳۵ سالگی بیش از ۹۹% تمام تجاوزهای جنسی در ایالات متحده را مرتکب می شوند.

آموزش مهارت های مقابله ای موثر و فراهم آوردن حمایت های اجتماعی قوی ، به بهبودی قربانیان تجاوز به عنف کمک می کند. همچنین قربانیان اعمال خشونت آمیز می توانند از کمک ها و خدمات تخصصی نیز بهره مند شوند.

 

زنان چگونه با تجاوز به عنف مقابله می کنند؟

پژوهشگران از طریق مصاحبه با زنان قربانی تجاوز به عنفف مهارت های آنها به مقابله با استفاده از راهبردهای زیر توانسته اند با مسئله مقابله کنند.

-یافتن دلایلی برای تجاوز

-به حداقل رساندن اثر تجاوز با کم اهمیت جلوه دادن آن

-سرکوب کردن واکنش های خود نسبت به مسئله تجاوز از طریق فکر نکردن به آن

-سرگرم کردن خود با فعالیت های سازنده

-استفاده از مهارت های آرام سازی و مراقبه برای کاهش استرس

-کناره گیری از دیگران

استفاده از دارو و مشروبات الکلی زنانی که از افسردگی، اضطراب و نارضایتی جنسی بیشتر رنج می بردند، اغلب جمله های زیر را به خود می گفتند:

«باید بیشتر احتیاط می کردم»

«زیادی ساده لوح و زود باور هستم»

«نمی توانم از خودم مراقبت کنم»

«تقصیر خودم بود» و..


این نوع جمله های خود  شکن جمله های هستند که افراد افسرده و افرادی که توانایی مقابله با شکست را ندارند، به خودشان می گویند. واضح است که توجیه واقعه ی تجاوز از طریق خود سرزنشی، روش سازگارانه ای نیست. علی رغم این واقعیت، حداقل نیمی از زنان قربانی تجاوز، این کار را انجام می دهند و خود را سرزنش می کنند.

چرا چنین است؟

قسمت اعظم این خود سرزنشی از این واقعیت ناشی می شود که افراد دوست دارند باور کنند که در دنیایی شرافتمندانه ومنطقی زندگی می کنند. اعتقاد به چنین دنیایی ایجاب می کند که خود را متقاعد کنید که قربانیان تجاوز به عنف باید تا حدی شایسته بدبختی های خود بوده باشند.

همچنین زنان قربانی تجاوز به عنف، به این دلیل خود را سرزنش می کنند چون جامعه ی ما دارای یک پیشینه جنسیت گرایی است و رابطه ی نامشروع و بد رفتاری جنسی مردان را موجه دانسته و در مقابل زنان را به پذیرفتن بدبیاری ها و بدبختی های خود ترغیب می کند.

همچنین مطالعات نشان داده که مدان بیشتر از زنان تمایل دارند تا زنان را مسئول مورد تجاوز قرار گرفتن خود بدانند و رفتار شرم آور فرد متجاوز را توجیه کنند.

 

بالا بردن سطح آگاهی

پژوهش در زمینه ی مسئله تجاوز به عنف بسیار ارزشمند است، زیرا آگاهی ما درباره ی قربانیان تجاوز افزایش می دهد و ما را قانع می سازد که قربانیان تجاوز به عنف کمک کنیم تا احساس ارزشمندی و عزت نفس خود را بازیابند.

 

کمک به قربانیان تجاوز به عنف

پنج تجربه ی زیر برای افرادی که متحمل تحاز جنسی یا انواع دیگر تجاوز شده اند، بسیار سودمند است:

۱-شناخت انواع واکنش های تجربه شده توسط قربانیان تجاوز از قبیل بازگشت به گذشته، کابوس دیدن، افکار ناراحت

کننده، اضطراب و خود سرزنشی.

۲-یادگیری و استفاده از روش خود آرام سازی.

۳-مرور مجدد حادثه ی تکان دهنده در محیطی امن و حمایت کننده.

۴-رویارویی تدریجی با موقعیت های امن و بی خطری که فرد اجتناب می کند.

۵-آموختن روش هایی برای اجتناب از خود سرزنشی و حرف زدن مثبت با خود.

 

آیا بهبود وضعیت ممکن است؟

 

اگرچه تجاوز جنسی باعث عذاب و اذیت شدید میشود و اثرات درازمدت را بر روح و روان قربانی به جا میگذارد، باز هم شیوه هایی وجود دارند تا شخص حادثه را پشت سر گذاشته به زنده گی عادی ادامه دهند. ولی کنترل زندگی را دوباره در اختیار خود درآوردن امکان پذیر است. با ابراز نمودن آنچه که رخ داده باشد و کسی که گوش میدهد به حرفهای قربانی باور کند، ممکن است باعث کاهش احساس تنهایی نزد قربانی شود.شخصی را انتخاب کنید که شما به او اعتماد دارید یا به کسی بیگانه بطور مثال یک مشاور امور اجتماعی یا روانشناس مراجعه کنید.اگر کسی در حال حاضر در معرض تجاوز جنسی قرار داشته باشد، شاید جرأت افشا کردن آن هنوز دشوار باشد.

اگر این شخص در معرض تهدید قرار داشته باشد، میتواند بدون ذکر نام تماس بگیرد.

 

کمک در کجا وجود دارد؟

در صورتی که مشکوک گردید که شما یا کسی در اطراف تان قربانی تجاوز شده است، میتوانید با مرکز خدمات صحی یا یکی از شعبه های عاجل در تماس شوید. خانه امن دختران و زنان در نقاط مختلف نیز وجود دارند. اگر حادثه در مورد کودکی باشد، با ادارهٔ خدمات رفاه اجتماعی تماس گرفته شود.

و همچنین روانشناسان کلینیک روانشناختی و مشاوره مهر ایران  آماده کمک به شما عزیزان هستند.