نقاط ضعف و قوت شما چیست؟

نقاط ضعف و قوت شما چیست؟

بسیاری از افراد وقتی که دچار بحران و یا مسائلی می شوند،به خودشان می گویند( حتما ایراد کار از من بوده) و یا (حتما من کار اشتباهی انجام داده ام) و سعی می کنند که خودشان را تغییر بدهند ،اما تنها کاری که باید بکنند این است که خودشان را بشناسند و بدانند که نقاط ضعف و قوتشان چیست.

نقاط ضعف شما زمانی به شما بیشترین آسیب را میزند که به استقبال خطر می روید و در صورتی می توانید از توانمندی های خودتان استفاده کنید که، کم و کاست نقاط ضعف خودتان را بدانید. اگر قرار باشد از سوی کسی مورد حمله و آسیب قرار بگیرید،آن شخص آسیب رسان خود شما هستید پس اعتراف شما به نقطه ضعفتان بزرگترین نقطه ی قوت شماست.

وقتی خودتان را نمی شناسید و نمی دانید که چطور شخصیتی دارید و نقاط قوت و ضعفتان چیست،انگار که داخل زندانی با میله های آهنین هستید و امکان بدتر شدن هم وجود دارد.وقتی که شما به شکل قبلی خودتان باقی می مانید و با همان دفاع هاو تمایلاتتان خودتان را گول می زنید!!!

درک نقاط قوت موضوع پیچیده ای نیست.نقطه ضعف می تواند نداشتن صداقت در مورد یک اتفاق و یا یک تقصیر باشد.اگر به صداقتتان مغرور شویدممکن است با استثناء دانستن یک اشتباه سریعا ناراحت شوید.اینکه شما صادق نباشید یک عامل مهم و دخیل در مشکلات شماست.هرکسی نقاط قوت زیادی دارد .به نقاط قوت خودتان فکر کنید .این که تا چه حدی با نقاط مثبتتان مخالفت می کنید، می تواند نقطه ضعف شما باشد.این که شما از نقطه ضعفتان آگاه باشید رفتاری بالغانه است.

وقتی شما نقاط قوتتان را قبول کنید،نقاط ضعفی که وجود آنها را انکار می کنید،توانمندی های شما را محدود می کنند.قبول اینکه شما چه نقاط ضعفی دارید می تواند به شما قدرت و انعطاف بیشتری بدهد.درست جایی که می خواهید ضعف های خودتان را انکار کنید،افراد متوجه می شوند .

و اگر هم فقط نقاط ضعفتان را قبول کنید بازهم دچار مشکل دیگری شده اید،افرادی که میل به نپذیرفتن مسئولیت دارند،درباره ی توانمندی هایشان حرفی نمی زنند.خیلی پیش آمده که همه ی ما به توانمندی هایمان شک کنیم و این تردیدها باعث اقدام نکردن و انجام ندادن کار می شود.

 

 

افراد بالغ از ترس جهت می گیرند و به استقبال خطرات می روند در واقع،ترس بهانه ی یک بزدل و تدبیر خردمندانه ی یک شجاع است.وقتی می خواهید شکست ها و اشتباهاتتان را بررسی کنید،به این نتیجه می رسید که این نقاط،چه نقش عمده ای در اتفاقات ناخوشایند در زندگی شما داشته اند.

سعی کنید ذهنی باز داشته باشید،قبول کنید که بعضی از نقاط ضعف حتی اگر خوشایند نیستند ممکن است در شما وجود داشته باشند.بدانید که راه غلبه بر نقطه ضعف،نادیده گرفتن آن نیست بلکه باید به توانمندی خودتان توجه کنید…..شما با انکار مورد تأیید قرار نمی گیرید.با صداقت است که تصدیق می شوید.

هرگونه شخصیتی نقاط ضعف و قوتی دارد.هر فردی با توانایی درک و عمل مشخصی در ارتباط است.نقطه ی قوتی که از توانمندی شما برای رسیدن به خوشبختی حکایت می کند،به شما این امکان را می دهد تا نواقص خودتان را هم ببینید و بدانید که آنقدرها هم خاص و ویژه نیستند.هدف آن است که نقاط ضعف خودتان را پیدا کرده و از آن آزاد شوید.

 

شخصیت افراد

هر فردی دنیا را جور ویژه ای می بیند و درباره ی آن تصمیم می گیرد.این که بفهمید که چگونه شخصیتی دارید بسیار مهم است.شما با توجه به گونه ی شخصیتی که دارید از دنیا انتظارات خاص خودتان را خواهید داشت.مثلا اگر در خانواده ی ایرادگیری بزرگ شده باشید،ممکن است نسبت به انتقاد بیش از اندازه حساسیت داشته باشید و دنیا را ایرادگیر بدانید.

ویژگی های فردی شما باعث می شود که واقعیت را به مبالغه و یا آن را دست کم بگیرید.شما اگر بدانید که چگونه شخصیتی هستید و چگونه این شخصیت را بدست آوردید،می توانید به خطاهای برداشت خودتان از دنیا پی برده و متوجه شوید که چگونه حقایق جهان را تحریف می کنید.

 

چگونه نقاط قوت و ضعفمان را بشناسیم؟

۱٫شما می توانید از افرادی که شما را به خوبی می شناسند بخواهید تا نقاط قوت و ضعتان را برایتان بنویسند.حداقل از ۳۰ نفر بخواهید تا این کار را انجام بدهند،با این کار متوجه می شوید که چه نقاط قوت و ضعفی داشته اید و حتی خیلی از آن ها را نمی دانسته اید.

 

۲٫برگه ای تهیه کنید و لیست موفقیت ها و شکست هایتان را داخل آن بنویسد.و به دلیل موفقیت ها و شکست هایتان فکر کنید.با این کار متوجه می شوید که چه خصوصیات مثبتی در شما باعث شکل گیری موفقیت،و چه خصوصیات منفی ای در شما باعث شکستتان می شود.

 

۳٫سعی کنید مهارت های مختلفی برای رسیدن خودآگاهی کسب کنید.

 

۴٫همین که پاسخ افراد را در مورد خودتان گرفتید، نقاط مشترک را از بین برگه ها پیدا کرده و روی آن ها فکر کنید.

 

۵٫احساسات خودتان را بشناسید.هر زمان که موفق به شناسایی احساسات خودتان شوید ، می توانید با نقاط منفی و مثبتتان هم کنار بیایید.

امیدواریم که با شناسایی نقاط مثبت و ضعف زندگیتان، در جهت پیشرفت و موفقیت گام بردارید.