کارگاه نوجوانان

کارگاه ویژه نوجوانان

کلینیک مشاوره و خدمات روانشناختی مهر ایران برگزار کننده کارگاه های ویژه ،جذاب و کاربردی برای نوجوانان می باشد.

  • مهارت های زندگی
  • ارتباط موثر
  • گروه درمانی
  • کنترل خشم
  • ………….