خدمات تخصصی تحصیلی و شغلی

 

 

 

 

یکی از عوامل بسیار مهم در مدرسه مشاور مدرسه است، که می تواند در زمینه های تحصیلی ، فردی ،اجتماعی ، خانوادگی و… به دانش آموزان کمک کند ، ولی متاسفانه بسیاری از مدارس ما یا مشاور ندارند یا اگر هم دارند به علت زیاد بودن تعداد دانش آموزان یا نداشتن علم و دانش کافی قادر به کمک برای بهبود وضعیت روحی و تحصیلی دانش آموزان نیستند.
مشاورین تحصیلی مرکز مهر ایران نقش مهمی در زمینه آموزشی و تحصیلی دانش آموزان ایفا می کنند. مسئولیت های مشاوران ما، کمک به دانش آموزان راستای آموزش مطالعه صحیح و مفید، مشاوره فردی ، تقویت تحصیلی و آموزش خانواده دانش آموزان ، راهنمای شغلی است.

 

 

 

مشاوره تحصیلی در زمینه بررسی افت تحصیلی

 

 

 

 

افت تحصیلی کاهش نسبی فعالیت درسی و مطالعه یک دانش آموز در یک دوره نسبی در مقایسه با دوره نسبی قبل از آن می باشد.مثلاً کسی که طی سه ماه نمرات در حد ۱۵ داشته اما در دو هفته اخیر در تمامی یا تعدادی از دروس نمرات حدود ۱۲ کسب کرده، می گوییم در حال حاضر نسبت به سه ماه پیش افت تحصیلی دارد. منظور از آوردن کلمه نسبی این است که افت تحصیلی تنها شامل دانش آموزان ضعیف نبوده حتی کسی که چند ماه پیش نمرات حدود ۱۸ داشته اگر در حال حاضر نمرات حدود ۱۶ کسب می کند ، دو نمره نسبت به دوره قبل افت دارد.

 

 

 

عوامل موثر بر افت تحصیلی

 

 

۱.عوامل مربوط به خود دانش آموز
۲.عوامل فیزیولوژیکی و جسمی مانند ضعف بینایی و شنوایی و غیره
۳.عوامل ذهنی و روانی مانند میزان هوش و قدرت حافظه و سلامت روانی
۴.نداشتن هدف واقعی و عینی و روشن از تحصیل
۵.عدم انگیزش درونی برای تحصیل و مطالعه
۶.نداشتن اعتماد به نفس کافی
۷.ضعف اراده در تصمیم گیری های تحصیلی و مطالعه و اجرای تصمیمات
۸.عدم برنامه ریزی دقیق از لحاظ زمان و میزان مطالعه روزانه
۹.نداشتن روش مطالعه مناسب برای دروس مختلف
۱۰.مهارت های مطالعه نادرست
۱۱.عوامل مربوط به مدرسه