خدمات تخصصی روانسنجی

 

 

کلینیک تخصصی روانسنجی

 

در کنار مصاحبه بالینی، متخصصین مرکز مهر ایران بنا به صلاحدید نیاز به انجام آزمون های روانی را می بینند که می تواند در ارزیابی و تشخیص روند درمان کمک کننده باشد.

روانسنجی شامل روش هایی است که به روان شناسان کمک می کند تا پدیده های روانی انسان را از حالت کیفی به حالت کمی در آورد. در واقع روان سنجی یعنی استفاده از آزمونهای روانی برای اندازه گیری پدیده های روانی است.

 

 

اهمیت استفاده از روان سنجی

 

 

انسانها از ابتدا همیشه علاقه داشته اند تا یک دیگر را بشناسند و طبقه بندی کنند. این طبقه بندی و شناخت هم در زمینه مسائل جسمی (مانند سالم و بیمار ،  قوی و ضعیف و …) و هم مسائل روانی و ذهنی (مانند استعداد ، هوش ، شخصیت و …) بوده است. در حال حاضر روانسنجی به موضوع مهم و اساسی تبدیل شده است ، این اهمیت به این علت است که مسائل و طبقه بندی های مهم و مفیدی را در اختیار متخصصین علوم انسانی قرار می دهد. در واقع اهمیت روانسنجی در این سوالات قابل تشخیص است ،سوالاتی مانند : چه کسی با هوش یا عقب مانده است؟ ، یک فرد چه نوع استعدادی دارد؟ و شخصیت افراد چه گونه است و چه خصوصیاتی دارند، قرار دارد.

 

 

کاربرد روشهای روان سنجی

 

 

۱.تقسیم گیری مستلزم آن است که افراد بتوانند میزان موفقیت خود را در آینده در زمینه معینی نظیر پیشرفت تحصیلی یا شغلی پیش بینی کنند. روان سنجی برای اندازه گیری توانایی پیشرفت تحصیلی و سایر ویژگیهای افراد بکار می‌رود. در واقع پیش بینی بر داده‌های کمی معتبرتر و دقیقتر از تفکر واهی است۲.ابزارهای روان سنجی برای قضاوت و ارزشیابی ( در مورد روشها، برنامه ها ، تدابیر درمانی و میزان پیشرفت افراد و … )مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۳.طیقه بندی عبارت است از گروه بندی افراد براساس تقسیمات منطقی. طبقه بندی مستلزم آن است که معلوم شود یک فرد خاص در چه گروهی جای داده شود و یا براساس چه روشی مورد آموزش یا درمان قرار گیرد. روان سنجی ابزار و وسایل لازم را برای طبقه بندی افراد فراهم می کند.

۴.در برخی از موسسات و سازمان‌ها مانند دانشکده‌ها و سازمان‌های استخدام کننده آزمونها برای شناسایی شخصیت افراد و گزینش مورد استفاده قرار می‌ دهند.