کلینیک اطفال

با پیشرفته ترین امکانات

← بازگشت به جدول زمانی

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است

لورم ایپسوم

 • لورم ایپسوم یک متن
 • طراح برای پرکردن
 • یک متن بی مفهوم
 • لورم ایپسوم یک متن
 • طراح برای پرکردن
 • یک متن بی مفهوم
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
14.00 – 15.00
کلینیک اطفال

دکتر رفیعی
14.00 – 15.00
بیماری های عفونی کودکان

کلینیک اطفال

دکتر ریاحی
14.00 – 15.00
جراحی اطفال
کلینیک اطفال

دکتر عالی
14.00 – 15.00
بیهوشی اطفال

کلینیک اطفال

دکتر نادری
14.00 – 15.00
بیماری های عفونی کودکان
15.00 – 16.00
کلینیک اطفال

دکتر عالی
15.00 – 16.00
بیهوشی اطفال

کلینیک اطفال

دکتر رسولی
15.00 – 16.00
کلیه اطفال
کلینیک اطفال

دکتر رسولی
15.00 – 16.00
کلیه اطفال

کلینیک اطفال

دکتر ریاحی
15.00 – 16.00
جراحی اطفال

شنبه

 • کلینیک اطفال
  14.00 – 15.00
 • کلینیک اطفال
  14.00 – 15.00
 • کلینیک اطفال
  15.00 – 16.00
 • کلینیک اطفال
  15.00 – 16.00

یک شنبه

 • کلینیک اطفال
  14.00 – 15.00
 • کلینیک اطفال
  14.00 – 15.00
 • کلینیک اطفال
  15.00 – 16.00
 • کلینیک اطفال
  15.00 – 16.00
No events available!