کلینیک متخصصین

کلینیک متخصصین

با پیشرفته ترین امکانات

← بازگشت به جدول زمانی

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است

لورم ایپسوم

 • لورم ایپسوم یک متن
 • طراح برای پرکردن
 • یک متن بی مفهوم
 • لورم ایپسوم یک متن
 • طراح برای پرکردن
 • یک متن بی مفهوم
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 – 09.00
کلینیک متخصصین

دکتر هدایت
08.00 – 09.00
جراحی عمومی
کلینیک متخصصینویزیت حداکثر 15 بیمار

کلینیک متخصصین

دکتر صادقی
08.00 – 09.00
اطفال
کلینیک متخصصین

دکتر ماهرانی
08.00 – 09.00
متخصص قلب
کلینیک متخصصینشروع ویزیت از ساعت 8:15

کلینیک متخصصین

دکتر طاهری
08.00 – 09.00
متخصص کلیه و مجاری ادراری
کلینیک متخصصینویزیت حداکثر 15 بیمار
کلینیک متخصصین

دکتر هدایت
08.00 – 09.00
جراحی عمومی

کلینیک متخصصین

دکتر سیلانی
08.00 – 09.00
گوش و حلق و بینی
کلینیک متخصصین

دکتر نادی
08.00 – 09.00
پوست و مو

کلینیک متخصصین

دکتر صداقت
08.00 – 09.00
قلب و عروق
کلینیک متخصصین

دکتر مصطفوی
08.00 – 09.00
اطفال

کلینیک متخصصین

دکتر زاهد
08.00 – 09.00
جراحی عمومی
کلینیک متخصصین

دکتر فاطمی
08.00 – 09.00
زنان و زایمان

کلینیک متخصصین

دکتر مدنی
08.00 – 09.00
قلب و عروق
09.00 – 10.00
کلینیک متخصصین

دکتر زاهد
09.00 – 10.00
مغز و اعصاب
کلینیک متخصصینشروع ویزیت از ساعت 9:20

کلینیک متخصصین

دکتر فرهمند
09.00 – 10.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین

دکتر پیرزاد
09.00 – 10.00
ارتوپدی
کلینیک متخصصین

دکتر هدایت
09.00 – 10.00
جراحی عمومی

کلینیک متخصصین

دکتر مصطفوی
09.00 – 10.00
متخصص اطفال

کلینیک متخصصین

دکتر پیرزاد
09.00 – 10.00
متخصص چشم
کلینیک متخصصین

دکتر تولایی
09.00 – 10.00
داخلی

کلینیک متخصصین

دکتر مصطفوی
09.00 – 10.00
متخصص اطفال

کلینیک متخصصین

دکتر ذاکر
09.00 – 10.00
پوست و مو
کلینیک متخصصین

دکتر مصطفوی
09.00 – 10.00
اطفال

کلینیک متخصصین

دکتر سیاحی
09.00 – 10.00
زنان و زایمان
کلینیک متخصصین

دکتر پیریایی
09.00 – 10.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین

دکتر یونسی
09.00 – 10.00
متخصص زنان
کلینیک متخصصین

دکتر ماهرانی
09.00 – 10.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین

دکتر مصطفوی
09.00 – 10.00
اطفال
10.00 – 11.00
کلینیک متخصصین

دکتر ریاحی
10.00 – 11.00
زنان و زایمان

کلینیک متخصصین

دکتر ذاکر
10.00 – 11.00
پوست و مو
کلینیک متخصصین

دکتر ماهرانی
10.00 – 11.00
متخصص قلب

کلینیک متخصصین

دکتر تولایی
10.00 – 11.00
داخلی
کلینیک متخصصین

دکتر فرهمند
10.00 – 11.00
متخصص چشم

کلینیک متخصصین

دکتر ریاحی
10.00 – 11.00
زنان و زایمان
کلینیک متخصصین

دکتر عاطفت
10.00 – 11.00
مغز و اعصاب
کلینیک متخصصینحداکثر 10 بیمار ویزیت می شوند

کلینیک متخصصین

دکتر مدنی
10.00 – 11.00
متخصص چشم
کلینیک متخصصین

دکتر عالی
10.00 – 11.00
متخصص قلب

کلینیک متخصصین

دکتر نادریان
10.00 – 11.00
متخصص داخلی
کلینیک متخصصین

دکتر عاطفت
10.00 – 11.00
گوش و حلق وبینی

کلینیک متخصصین

دکتر زیبارو
10.00 – 11.00
رنان و زایمان
11.00 – 12.00
کلینیک متخصصین

دکتر طاهری
11.00 – 12.00
متخصص کلیه و مجاری ادراری

کلینیک متخصصین

دکتر ماهرانی
11.00 – 12.00
متخصص قلب

کلینیک متخصصین

دکتر دادخواه
11.00 – 12.00
قلب و عروق
کلینیک متخصصین

دکتر سیلانی
11.00 – 12.00
گوش و حلق و بینی

کلینیک متخصصین

دکتر طاهری
11.00 – 12.00
کلیه و مجاری ادراری
کلینیک متخصصین

دکتر صداقت
11.00 – 12.00
قلب و عروق

کلینیک متخصصین

دکتر نادی
11.00 – 12.00
پوست و مو
کلینیک متخصصین

دکتر خادم
11.00 – 12.00
روانپزشک

کلینیک متخصصین

دکتر نادم
11.00 – 12.00
گوش و حلق و بینی
کلینیک متخصصین

دکتر حمیدی
11.00 – 12.00
جراحی عمومی

کلینیک متخصصین

دکتر غلامی
11.00 – 12.00
قلب و عروق

شنبه

 • کلینیک متخصصین
  08.00 – 09.00
 • کلینیک متخصصین
  08.00 – 09.00
 • کلینیک متخصصین
  09.00 – 10.00
 • کلینیک متخصصین
  09.00 – 10.00
 • کلینیک متخصصین
  09.00 – 10.00
 • کلینیک متخصصین
  10.00 – 11.00
 • کلینیک متخصصین
  10.00 – 11.00
 • کلینیک متخصصین
  11.00 – 12.00
 • کلینیک متخصصین
  11.00 – 12.00
 • کلینیک متخصصین
  11.00 – 12.00

یک شنبه

 • کلینیک متخصصین
  08.00 – 09.00
 • کلینیک متخصصین
  08.00 – 09.00
 • کلینیک متخصصین
  09.00 – 10.00
 • کلینیک متخصصین
  09.00 – 10.00
 • کلینیک متخصصین
  09.00 – 10.00
 • کلینیک متخصصین
  10.00 – 11.00
 • کلینیک متخصصین
  10.00 – 11.00
 • کلینیک متخصصین
  11.00 – 12.00
 • کلینیک متخصصین
  11.00 – 12.00

دوشنبه

 • کلینیک متخصصین
  08.00 – 09.00
 • کلینیک متخصصین
  08.00 – 09.00
 • کلینیک متخصصین
  09.00 – 10.00
 • کلینیک متخصصین
  09.00 – 10.00
 • کلینیک متخصصین
  09.00 – 10.00
 • کلینیک متخصصین
  10.00 – 11.00
 • کلینیک متخصصین
  10.00 – 11.00
 • کلینیک متخصصین
  11.00 – 12.00
 • کلینیک متخصصین
  11.00 – 12.00

سه شنبه

 • کلینیک متخصصین
  08.00 – 09.00
 • کلینیک متخصصین
  08.00 – 09.00
 • کلینیک متخصصین
  09.00 – 10.00
 • کلینیک متخصصین
  09.00 – 10.00
 • کلینیک متخصصین
  10.00 – 11.00
 • کلینیک متخصصین
  10.00 – 11.00
 • کلینیک متخصصین
  11.00 – 12.00
 • کلینیک متخصصین
  11.00 – 12.00

چهارشنبه

 • کلینیک متخصصین
  08.00 – 09.00
 • کلینیک متخصصین
  08.00 – 09.00
 • کلینیک متخصصین
  09.00 – 10.00
 • کلینیک متخصصین
  09.00 – 10.00
 • کلینیک متخصصین
  10.00 – 11.00
 • کلینیک متخصصین
  10.00 – 11.00
 • کلینیک متخصصین
  11.00 – 12.00
 • کلینیک متخصصین
  11.00 – 12.00

پنج شنبه

 • کلینیک متخصصین
  08.00 – 09.00
 • کلینیک متخصصین
  08.00 – 09.00
 • کلینیک متخصصین
  09.00 – 10.00
 • کلینیک متخصصین
  09.00 – 10.00
 • کلینیک متخصصین
  10.00 – 11.00
 • کلینیک متخصصین
  10.00 – 11.00
No events available!