باج گیری عاطفی – قسمت اول

باج گیری عاطفی قسمت اول

 

 

باج گیری عاطفی شکل بسیار موثری از تسلط بر دیگران است که در آن نزدیکانمان تهدیدمان می کنند در صورت بی توجهی به خواسته هایشان ما را تنبیه خواهند کرد.

این باج گیران خوب می دانند که رابطه با آنها تا چه اندازه برایمان اهمیت دارد.

از آسیب پذیری ما و از عمیق ترین رازهایمان آگاهند.

این افراد می توانند والدینمان باشند یا همسرمان ،رئیس و همکارانمان ،و یا دوستان و دلدادگانمان.

آنان با وجود علاقه ای که به ما دارند ،از این روش استفاده می کنند تا پاداش لازم را کسب کنند: اطاعت و تسلیم ما.

در باج گیری عاطفی نزدیکان ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم ما را تهدید می کنند که اگر کاری را مطابق میل آنها انجام ندهیم تنبیه می شویم.

در قلب همه باج گیری ها  یک تهدید اصلی وجود دارد که می تواند به شکل های مختلف ابراز شود:

-اگر آنطور که من می خواهم رفتار نکنی رنج خواهی برد.

باج گیر جنایتکار می تواند شمارا تهدید کند که با افشای وقایع گذشته تان آبرویتان را به خطر می اندازد. و یا از شما باج می خواهد تا حرفی نزند و رازتان را پنهان کند.

 

اما هدف گیری باج گیران عاطفی دقیق تر است.

آنها می دانند که رابطه ما با آنها برایمان تا چه اندازه اهمیت دارد و می دانند در این زمینه بسیار لطمه پذیریم.

آنها اغلب عمیق ترین اسرار ما را می دانند و هر چقدر هم که به ما علاقه مند باشند هر زمان ترس دور از دسترس بودن خواسته هایشان گریبانگیرشان می شود از این اسرار به شکل تهدیدی استفاده می کنند تا آنچه را می خواهند بدست آورند: فرمانبرداری ما را.

با آگاهی از این امر که ما به محبت و تاییدشان نیاز داریم تهدیدمان می کنند که مارا از این محبت محروم خواهند ساخت، ویا به ما این احساس را می بخشند که باید تلاش کنیم تا محبت و تایید آنها را جلب نماییم.

 

مثلا اگر شما به دست و دلبازی و بخشندگی و مهربانی خود می بالید ، باج گیر شمارا متهم به خودخواهی و بی ملاحظگی می کند زیرا به خواسته های او توجهی نکرده اید.

اگر پول و امنیت برای شما ارزشمند است باج گیر شروطی را برای دادن پول و امنیت به شما تعیین می کند و یا تهدیدتان می کند که شما را از آنها محروم خواهد ساخت. و اگر تهدید هایشان را باور کنید سلطه بر تصمیمات و رفتار های شما را به شکل الگویی دائمی دنبال می کند.

در آخر ما در رقص باج گیری اسیر می شویم رقصی که دارای قدم ها، شکل ها، و شریکان متعددی است.

گاهی افراد باهوش و عقلمند هم در دام باج گیران می افتند.

باج گیران با مهارت خود اجازه نمی دهند ما چگونگی استثمار خود را درک کنیم زیرا در مه غلیظی که خلق می کنند باعث می شود اعمالشان نامرئی شود.

ما اگر می توانستیم در مقابلشان می ایستادیم اما آنها کاری می کنند که نتوانیم ببینیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

مه در واقع به معنی ترس، تعهد و احساس گناه است ابزارهایی که با ج گیران با استفاده از آن معامله می کنند.

باج گیران میزان زیادی مه و ابهام را در روابط خود تزریق می کنند تا ترس ما مانع نادیده گرفتن آنها شود متعهد می شویم راه آنها را دنبال کنیم و اگر نکنیم دچار احساس گناه شدیدی می شویم.

از آنجایی که رسوخ در چنین مه غلیظی بسیار سخت و دشوار است و زمانی که کسی از نزدیکان ما را استثمار می کند ما متوجه هدف او نمی شویم .

 

تهدیدتان می کنند که اگر آنچه را از شما می خواهند انجام ندهید زندگی تان را دشوار خواهند ساخت ؟

 

بی وقفه تهدیدتان می کنند که اگر طبق میلشان رفتار نکنید رابطه شان را با شما قطع می کنند؟

 

مستقیم یا غیر مستقیم به شما می گویند که اگر به آنها توجهی نکنید به خودشان آسیب می رسانند و یا دچار افسردگی می شوند؟

 

هر چقدر هم که به آنها بدهید همیشه بیشتر و بیشتر می خواهند؟

 

مرتبا فرض می کنند که شما تسلیم شان خواهید شد؟

 

هرگز به احساسات و خواسته های شما توجه نمی کنند؟

 

وعده های فریبنده می دهند و هرگز به آنها عمل نمی کنند؟

 

هر زمان که مطابق میل شان رفتار نمی کنید شما را خودخواه ،بد ، طماع و بی توجه خطاب می کنند؟

 

هر زمان که از آنها اطاعت می کنید تحسینتان می کنند و هر زمان که نمی کنید حرف هایشان را پس می گیرند؟

 

از پول به شکل اسلحه ای برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده می کنند؟

 

اگر حتی به یکی از سوالات بالا جواب مثبت داده اید بدانید در دام باج گیری عاطفی گرفتار شده اید.

اما به شما اطمینان خاطر می دهم که با ایجاد یک رشته تغییرات می توانید موقعیت خود را بلافاصله بهبود بخشید و احساس بهتری پیدا کنید.