10ژوئن, 2019

گام های جذب افراد

توسط: | برچسب ها:

گام اول : گشاده رو باشید. باید قلب خود را مستقیماٌ در معرض دید شخص مقابلتان قرار دهید.قلبتان را با دست ها یا بازوهایتان نپوشانید یعنی دستانتان آزاد باشد  و اگر کت پوشیده اید ، قبل از ملاقات حتما دکمه های آن را باز کنید. بسیار مهم است که نظر مثبت دیگران را به خود جلب کنید. وقتی با طرف مقابلتان احوالپرسی میکنید ، باید این حس مثبت را احساس کنید و از آن آگاه باشید. گام دوم : ارتباط چشمی برقرار کنید. اگر در مورد ارتباط چشمی راحت نیستید […]
ادامه مطلب

7ژوئن, 2019

۶گام ارتباط موثر با دیگران

توسط: | برچسب ها: , , , ,

  گام اول: گوش دادن  به طرف مقابل چه مسایلی طرف مقابل را به هم می زنه و نگرانش می کنه و چه انتظاری داره  و توجه  به حالتهای بدنی کسی که در حال حرف زدن است   گام دوم: روان صحبت کردن و صداقت در کلام   گام سوم: همدلی و دنیا را از چشم طرف مقابل دیدن  و همدردی داشتن گام چهارم: برقراری آرامش و احترام به طرف مقابل . گام پنجم: مخالفت کردن به شیوه مناسب گام ششم: خود آگاهی و افزایش آگاهی به دنیای ذهنی دیگران   […]
ادامه مطلب

15آوریل, 2014

مقاله شماره 1

توسط: | برچسب ها:

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.
ادامه مطلب

15آوریل, 2014

مقاله شماره 2

توسط: | برچسب ها: , ,

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند
ادامه مطلب

15آوریل, 2014

مقاله شماره 3

توسط: | برچسب ها: , ,

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.
ادامه مطلب

15آوریل, 2014

مقاله شماره 4

توسط: | برچسب ها: , ,

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.
ادامه مطلب

15آوریل, 2014

مقاله شماره 5

توسط: | برچسب ها: , ,

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.
ادامه مطلب

15آوریل, 2014

مقاله شماره 6

توسط: | برچسب ها: ,

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.
ادامه مطلب

3آوریل, 2014

مقااه شماره 7

توسط: | برچسب ها: ,

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.
ادامه مطلب