کنارآمدن با آدمهای مشکل

این سوال خیلی از افراد است که می گویند:این خیلی مهم است که ما مهارت های ارتباطی را بلد باشیم،اما با کسی که حاضر به گفت و گو نیست چه می توان کرد؟آدمهای مشکل خصوصیات خاصی دارند و راحت نمی توان با آن ها ارتباط برقرار کرد.

 

از جمله خصوصیات آدم های مشکل:

_بسیار پرخاشگرند وممکن است دائما شما را تحقیر کنند.

_سطحی بودن و ملال انگیزی

_اشخاص انتقادگر

_سوء استفاده گر از شرم حضور شما و دارای توقعات بی مورد و بیجا

_لجوج بودن و مستعد مشاجره

_اشخاص محتاج کمک

_شاکی و دیر جوش

 

چگونه با افراد سخت گیر ارتباط بگیریم؟

راه حل اول:برخورد همدلانه: به جای اینکه اصرار کنید تا با شما گفتگو کنند،دوستانه بپرسید که چرا مایل به حرف زدن نیستند؟این سوال اغلب بلافاصله سر صحبت را باز می کند.اگر دقیق و بدون داوری و از روی همدلی صحبت کنید،دیگران را به گفتگو با خودتان تشویق می کنید.

مهارتهای خوب گوش دادن ،بخصوص برای برخورد با کسانی که در گفتگو را می بندند مفید است.چون آن ها با  شیوه ی لب به سکوت بستن نشان می دهند که مهارت های ارتباطی را بلد نیستند.برای خلع سلاح آن ها از همدلی و رمش پرس و جو استفاده کنید.در این شرایط راحت تر می توانند حرفشان را بزنند.

راه حل دوم.ضد سکوت:بدترین حالت این می تواند باشد که مخاطبتان از گفتگو خودداری کند.این موقعیت به خصوص اگر ناراحتی او زیاد باشد بیشتر معلوم می شود.به طرف مقابلتان بگویید که حالا زمان مناسبی برای گفتگو نیست و تأکید کنید که به اعتقاد شما باید مطالب شکافته شوند و بگویید می توانید بعدأ، وقتی روحیه ی بهتری داشتید در این زمینه با آن ها حرف بزنید.

 

چند نکته که لازم است به آن توجه کنید:

_هیچ گاه در مورد گفتگوی فوری به مخاطبتان اصرار نکنید.

_نگویید: باشه، من هم با تو حرفی ندارم!!!

_خودتان را به خاطر رفتار کودکانه ی دیگران سرزنش نکنید.

_به جای پیش داوری ها و قضاوت ها ، حرف زذن را به وقت مناسب تری موکول کنید.

_با دلایل افراد که نمی خواهند در مورد موضوع مورد نظر حالا صحبت کنند، همدلی کنید.

_اینکه مخاطبتان به شما می گوید نمی خواهد با شما حرف بزند ،باعث نگرانی برای شما نشود.

 

برخورد با افراد با رفتارهای خصمانه

خیلی از وقت ها امکان دارد که افراد از برخوردهای خصمانه و الفاظ رکیک استفاده کنند!!!! ممکن است به طعنه حرف بزنند.اغلب ما وسوسه می شویم تا با آن ها مقابله کنیم اما این گونه طرف مقابل شما به هدف خودش رسیده است.

در این شرایط چه می توانید کنید؟خوب گوش دادن و مهار تهای ابراز وجود کردن تقریبا همیشه موثر واقع می شوند.باید به سخنان طرف مقابل خوب گوش دهید،با احساسش همدلی کنید، چون شما نظر طرف مقابل را به طرز و لحن صحبتش جلب می کنید.این کار شما یکی از مهارتهای گوش دادن است.

 

برخورد با فرد بهانه جو

در برخورد با انتقاد مهمترین اصولی که باید مورد نظر قرار گیرند، عبارتند از:

۱٫انتقاد کننده را خلع سلاح کنید.در انتقاد او نکته ی مثبتی پیدا کنید و حالت تدافعی نگیرید.توجه داشته باشید که همیشه در هر انتقادی نکات مثبتی وجود دارد.با تصدیق جنبه ی مثبت سخن انتقاد کننده او را با خود موافق کنید.این مهم ترین روش برخورد با انتقاد است.

۲٫از روش های برخورد همدلانه و پرس وجو استفاده کنید.

۳٫احساسات خود را با عباراتی که مفهوم((من احساس می کنم)) تداعی کند ابراز کنید.

 

برخورد با شاکی ها

امکان دارد افرادی در نزدیکی شما باشند که دائما به شما ایراد بگیرند و غر بزنند.شما با تعهدات بیش از حدی که دارید مجبورید هر غر زدنی را به جان بخرید.یکی از دلایل تن دادن به تعهدات بیش از حد،احساس گناه و این فکر است که اگر به افراد جواب نه بدهیم چه اتفاقی می افتد؟

برای رهایی از این موقعیت توصیه ی درمانگران مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی مهر ایران  این است که به جای جواب به افراد بگویید که باید روی موضوع فکر کنید و نتیجه اش را به آن ها بعدا بگویید.در هر فرصتی که به دست می آورید می توانید درباره ی انجام دادن و یا ندادن آن فکر کنید.اگر به این نتیجه رسیدید که درخواستشان منطقی نیستف می توانید (نه) گفتن را تمرین کنید.

 

تبدیل یک گفتگوی ملال انگیز به یک گفتگوی جذاب

اگر با فردی قرار ملاقات دارید که برایتان حرف زدن با او کسل کننده است راه حل چیست؟؟؟برای نجات از این موقعیت یک راه بیشتر وجود ندارد.البته برای اجرای این پیشنهاد کمی شجاعت نیاز است!!!به لحنی مودبانه و دوستانه بگویید که حوصله ی این بحث را ندارید و بعد بپرسید: آیا او هم نظر شما را دارد؟ این تنها کاری است که باید بکنید.وقتی می گویید خسته هستید جرقه ای در هوا می زنید و این گونه دو طرف گفتگو راغب به ادامه ی بحث به نحو جالبتری می شوند.

ممکن است ندانید چه زمانی باید شنونده و چه زمانی حلال مشکلات باشید،بسیاری از افراد واقعا در این باره خواهان کمک هستند.اما بعضی ها فقط به شنونده نیاز دارند،نه کمک می خواهند و نه نصیحت.اگر بخواهید به این عده کمک کنید ناراحت می شوند و از شما شکایت می کنند .در مواقع بسیار بهتر است که شنونده خوبی باشید و در صدد حل مشکل آنها نباشید.

وقتی به فردی که صحبت با او مشتاقانه نیست،می گویید ((تو آدم جالبی هستی،دلم می خواهد درباره ی خودت بیشتر حرف بزنی)) موقعیت مناسبی را برای شروع صحبت از سوی مخاطبتان به وجود می آورید.به این طریق او شروع به صحبت کردن و زدن حرف هایی درباره ی خودش می کند و به این روش سر صحبت با او را باز کرده اید.

اگر شما و آن شخص مقابل شما روی موج واحدی قرار داشته باشید،مشکلی بروز نمی کند.اما اگر شما در موقعیت ((حل مسئله))باشید و او تنها گوش دادن شما را بخواهد،مشکلاتی به وجود می آید.ممکن است بگویید مثبت فکر کن!!!ممکن است تنها خواسته ی او گوش دادن شما به حرفش باشد.ممکن است ندانید که حمایت اساسی تنها چیزی است که او به آن احتیاج دارد و در نتیجه پند و اندرز می دهید که این معنای دخالت می دهد.بهتر است که تمرین خوب گوش کردن را زیاد انجام دهید،امیدواریم که با به کارگیری و تمرین این کار گوش شنواتری برای اطرافیان خود داشته باشید.