10ژوئن, 2019

گام های جذب افراد

توسط: | برچسب ها:

گام اول : گشاده رو باشید. باید قلب خود را مستقیماٌ در معرض دید شخص مقابلتان قرار دهید.قلبتان را با دست ها یا بازوهایتان نپوشانید یعنی دستانتان آزاد باشد  و اگر کت پوشیده اید ، قبل از ملاقات حتما دکمه های آن را باز کنید. بسیار مهم است که نظر مثبت دیگران را به خود جلب کنید. وقتی با طرف مقابلتان احوالپرسی میکنید ، باید این حس مثبت را احساس کنید و از آن آگاه باشید. گام دوم : ارتباط چشمی برقرار کنید. اگر در مورد ارتباط چشمی راحت نیستید […]
ادامه مطلب